English English

ÇOMÜ

Ziraat Fakültesi Dergisi
(ISSN: 2147–8384 )

Cit:4 Sayı:1

Makaleler

Derginin Tam Metni İçin tıklayınız...  

 • Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

  Nurdan Özkan , Mehmet Dağlıoğlu , Ergül Ünser , Nuray Mücellâ Müftüoğlu
 • Leonardit Uygulamasının Albion ve Sweet Ann Çilek Çeşitlerinde Bitki Gelişimi ve Verime Etkileri

  Semra Çay , Kenan Kaynaş
 • Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Omca Tacının Farklı Yöneyleri ile Günün Farklı Saatlerinin Yaprakların Stoma Yoğunluk ve Büyüklüklerine Etkileri

  Çağla Tetik , Alper Dardeniz
 • Alaşehir İlçesinde (Manisa) Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştirilen Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

  Fadime Ateş , Fulya Kuştutan , Özen Merken , Süleyman Yüksel
 • Farklı Otlatma Sistemlerinin Yulaf Merasının Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

  Semra Genç , Harun Baytekin
 • Topraksız Ortamda Yetiştirilen Marul Bitkisinin Gelişimi Üzerine Farklı Saksı Tiplerinin Etkileri

  Onur Atlas , Ali Sümer
 • Büyük Baş Hayvan İşletmelerine Yönelik SWOT Analizi: Biga Örneği

  İsmail Seki , Tolga Biler
 • Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin 5BB Amerikan Asma Anacı Üzerindeki Vejetatif Gelişim Performanslarının Belirlenmesi

  Alper Dardeniz , Mehmet Ali Gündoğdu , Aydın Akın , Fadime Ateş , Mustafa Çelik , Aysun Gökdemir , Kemal Abdurrahim Kahraman
 • Tritikale ile Bezelye, Bakla ve Fiğ Karışım Oranlarının Belirlenerek Yem Verimi ve Kalitesine Etkileri

  Selim Yıldırım , Altıngül Özaslan Parlak
 • Optimization of Herbicide Doses in Sustainable System of Maize Cultivation

  Hanna Golebiowska , İsmet Yıldırım
 • Melaleuca alternifolia (Myrtaceae)'dan Elde Edilen Fungatol ve Gamma-T-ol Ekstraktlarının Laboratuar Koşullarında Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)'ye Karşı Repellent Etkisi

  Şahin Kök , Aylin Erdoğmuş , Anakız Koyun , İsmail Kasap
 • Brassinostreoid ve Gibberellik Asit Uygulamalarının In vitro'da Kirazlarda (Prunus avium L.) Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Canlılığı Üzerine Etkileri

  Duygu Altunbaş , Hakan Engin
 • Ekmek Maliyetini Belirleme Üzerine Bir Çalışma: Erzurum İli Örneği

  A. Semih Uzundumlu
 • Tarihi Kültürel Peyzaj Tasarımı: Çanakkale Müstahkem Mevkii Örneği

  Emre Öztürk , Füsun Erduran Nemutlu