English English

ÇOMÜ

Ziraat Fakültesi Dergisi
(ISSN: 2147–8384 )

Yayın Ekibi

Danışma Kurulu
 • Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ
  Bahçe Bitkileri
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Uğur GÖZEL
  Bitki Koruma
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Taner KUMUK
  Tarım Ekonomisi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. İsmail KAVDIR
  Tarım Makineleri
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hanife GENÇ
  Tarımsal Biyoteknoloji
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ünal KIZIL
  Tarımsal Yapılar ve Sulama
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet GÖKKUŞ
  Tarla Bitkileri
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hamit ALTAY
  Toprak Bilmi ve Bit. Besl.
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Aynur KONYALI
  Zootekni
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diğer Üyeler
 • Öğr. Gör. Baboo Ali
  Yabancı Dil Danışmanı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali SUNGUR
  Yayın Koordinatörü
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAKALDAŞ
  Yayın Koordinatörü
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Arş.Gör. Onur HOCAOĞLU
  Mizanpaj
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Uzm. Mürsel GÜVEN
  Tasarım
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yayın Kurulu
 • Prof. Dr. Alper DARDENİZ
  İmtiyaz Sahibi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Altıngül ÖZASLAN PARLAK
  Başkan
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU
  Başkan Yardımcısı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Fatih KAHRIMAN
  Başkan Yardımcısı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Baboo Ali
  Başkan Yardımcısı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Sibel TAN
  Kurul Üyesi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat YILDIRIM
  Kurul Üyesi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Cemil TÖLÜ
  Kurul Üyesi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Anıl ÇAY
  Kurul Üyesi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali SUNGUR
  Kurul Üyesi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi