English English

ÇOMÜ

Ziraat Fakültesi Dergisi
(ISSN: 2147–8384 )

Cit:3 Sayı:1

Makaleler

Derginin Tam Metni İçin Tıklayınız... 

 • Mısır Üretiminde Kimyasal İlaç Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği

  Okan Gedikli , A. Semih Uzundumlu , Göksel Tozlu
 • Trophic Relationship, Annual Cycle, Seasonal Diapause and Pest Potentiality of Alfalfa

  Neelima Talwar
 • Farklı Kış Budama Dönemleri ve Yaz Budaması Uygulamalarının Yalova İncisi Üzüm Çeşidinin Verim ve Kalitesine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

  Emir Sezen , Alper Dardeniz
 • Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Isıtmasız Cam Serada Yetiştirilen Kıvırcık Marulun Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkisi

  Murat Yıldırım , Erdem Bahar , Kürşad Demirel
 • Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Farklı Üzüm Çeşitlerinde Stoma Dağılımı Üzerine Araştırmalar

  Burçak İşçi , Ahmet Altındişli , Ege Kacar
 • Bazı Kayısı Çeşitlerinde Tomurcuk Dökümleri ve Tomurcuklardaki Besin Maddeleri Üzerine Araştırmalar

  Merve Bayrak , Hakan Engin
 • Caldesi 85 Nektarin Çeşidinde Doğal Kaplama Uygulamalarının Depolama Süresince Meyve Kalitesine Etkileri

  Esra Örnek , Kenan Kaynaş
 • Bağcılıkta Farklı Düzeylerde Oransal Nem Kaybına Uğratılmış Üretim Materyallerinin Gelişim ve Canlılık Potansiyellerinin Belirlenmesi

  Nuray Rodoplu , Alper Dardeniz
 • Serada Hıyar Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum)'na Karşı Floresan Pseudomonasların Etkinliğinin Belirlenmesi

  Nedim Altın , Tayyar Bora
 • Rusya'nın İthalat Yasaklarının Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Sektörüne Etkileri

  Mustafa Terin
 • Türk Alaca Atlarda Yaş Grubuna Göre Vücut Ölçülerinin Farklı Ortogonal Karşılaştırma Yöntemleriyle İncelenmesi

  Şenol Çelik , Füsun Coşkun , Orhan Yılmaz
 • Marulda Farklı Tuz ve Potasyum Uygulamalarının Verim ve Bazı Fizyo–Morfolojik Özelliklere Etkileri

  Gökhan Çamoğlu , Kürşad Demirel
 • Akdeniz (Çanakkale) Meralarının Ot Verimi ve Kalitesi ile Botanik Kompozisyonu ve Bazı Toprak Özellikleri

  Altıngül Özaslan Parlak , Mehmet Parlak , Ahmet Gökkuş , Hasan Can Demiray
 • Farklı Yetiştirme Ortamlarının Toros Kardeleni (Galanthus elwesii Hook.)'nin Soğan Performansı Üzerine Etkileri

  Özgür Kahraman , M. Ercan Özzambak
 • Geleneksel ve Organik Olarak Yetiştirilen Tarım Ürünlerine Karşı Tüketici Taleplerinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile Değerlendirilmesi

  Duygu Aktürk
 • Gökçeada'nın (Çanakkale) Çalılı Meralarında Farklı Islah Uygulamalarının Toprak Erozyonuna Etkisi

  Mehmet Parlak , Fırat Alatürk , Altıngül Özaslan Parlak , Ahmet Gökkuş
 • Tarım Ürünleri Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyon Standartlarında Yaşanan Değişimin Sektörel Etkileri

  Mehmet Hasdemir , Füsun Zehra Özkan
 • Organik ve Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen Salata–Marul (Lactuca sativa L. var. crispa) Çeşitlerinin Tohum Verimi Yönünden Karşılaştırılması

  Seda Rakıcı , Canan Öztokat Kuzucu
 • Konukçu Bitki Kalitesinin Parazitoit Ekolojisi Üzerine Etkisi

 • Özel Bölüm

  Cafer TÜRKMEN , İsmail ÖZGER , İbrahim GÖÇER