English English

ÇOMÜ

Ziraat Fakültesi Dergisi
(ISSN: 2147–8384 )

Cilt:2 Sayı:1

Makaleler

  DERGİNİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 • Tuz ve Potasyum Uygulamalarının Mısırın Yaprak Su Durumu ile Bazı Agronomik ve Yansıma Özelliklerine Etkileri

  Kürşad Demirel , Gökhan Çamoğlu , Melis İnalpulat , Fatih Kahrıman , Levent Genç
 • Çanakkale İli Mısır Ekim Alanlarında Zararlı Olan Mısır Kurtları (Sesamia nonagrioides Lefebvre ve Ostrinia nubilalis Hübner)'nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

  Ufuk Çekmez , Ali Özpınar
 • Effects of Cluster Tipping on Yield and Quality of Uslu and Cardinal Table Grape Cultivars

  Alper Dardeniz
 • Çanakkale Kent Halkının Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi

  Alper Sağlık , Abdullah Kelkit
 • Türklerde Deve Güreşlerinin Orta Asya'dan Anadolu'ya 4.000 Yıllık Geçmişi

  Orhan Yılmaz , Yakup Erdal Ertürk , Mehmet Ertugrul
 • Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale'nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Sibel Tan , Ümit Ortan , Bengü Everest
 • Sofralık Üzüm Çeşidi Kalemlerinin Farklı Süre ve Sıcaklıklarda Depolanmasının Üretim Materyali Üzerindeki Etkileri

  Sema Tırpancı , Alper Dardeniz
 • ‘Golden Wave' Frezya Çeşidinde Dikim Zamanları ile Yetiştirme Ortamlarının Korm ve Çiçek Oluşumuna Etkisi.

  Arda Akçal
 • Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

  Murat Kudal , Nuray Mücellâ Müftüoğlu
 • Çanakkale İlinde Toprak İşlemenin Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin, 1790, Diptera:Tephritidae)'nin Popülasyon Yoğunluğuna Etkisi

  Sakine Özpınar , Ali Özpınar , Ali Kürşat Şahin , Burak Polat , Burak Büyükcan
 • Kentsel Koruma Alanında Bitkisel Tasarım: Çanakkale (Türkiye) Örneği

  Füsun Erduran Nemutlu
 • Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının ''Fuji Kiku'' Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri

  Fatih Cem Kuzucu , Meryem Nur Aydın
 • Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen ''Deveci'' Armut Çeşidinde Hasat Sonrası Methylcyclopropane Uygulamalarının Depolama Süresince Kaliteye Olan Etkileri

  Mustafa Sakaldaş
 • Kış Dinlenme İhtiyacı Yüksek Olan Kayısı Çeşitlerinin Güney Marmara Şartlarındaki Soğuklanma Sürelerinin, Tomurcuk Dökümleri, Çiçeklenme Periyodu ve Meyve Tutumuna Etkileri

  Hakan Engin , Arda Akçal
 • Çanakkale Umurbey Ovası Topraklarının Erozyona Duyarlılığının Mevsimsel Değişimi

  Mehmet Parlak , Yusuf Yiğini , Hüseyin Ekinci
 • Bazı Çalı Türlerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi

  Fırat Alatürk , Tuğçe Alpars , Ahmet Gökkuş , Ece Coşkun , Hande Işıl Akbağ
 • Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri

  Osman Tiryaki