English English

ÇOMÜ

Ziraat Fakültesi Dergisi
(ISSN: 2147–8384 )

Değerlendirme Süreci

       ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi'ne yayın başvurusu yapılan makaleler aşağıdaki değerlendirme sürecinden geçmektedir. İlk olarak sorumu yazar Ulakbim Dergipark üzerinden makale dosyasını ve telif hakları devir formunu sisteme yüklemelidir. Ön incelemeden geçen çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Ön incelemede makaleler, yazım kurallarına uygunluk, Ithenticate programında tarama sonucuna göre diğer yayınlara benzeşim oranı (en fazla %25 olabilir) ve etik kurallara uygunluk bakımından değerlendirilmektedir. Belirtilen şartlara uymayan makaleler sorumlu yazara iade edilir. Kurallara uyan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınır. Makalenin hakeme gönderilmesinden sonra değerlendirmeye kabul edilip edilmediği için 7 gün değerlendirme için ise 15 gün süre tanınmaktadır.

Not: Dergimizde tercihen araştırma makalelerine yer verilmekte olup, derleme makaleler kabul edilmemektedir. 

 

Degerlendirme