English English

ÇOMÜ

Ziraat Fakültesi Dergisi
(e-ISSN: 2564-6826 )

Yayın Ekibi

Danışma Kurulu
 • Prof. Dr. Aydın AKIN
  Bahçe Bitkileri
  Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE
  Bitki Koruma
  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
 • Prof. Dr. Muhammad AFZAL
  Bitki Koruma
  University of Sargodha Faculty of Agriculture
 • Prof. Dr. Neelima TALWAR
  Bitki Koruma
  PG Govt College for Girls
 • Prof. Dr. Nevin DEMİRBAŞ
  Tarım Ekonomisi
  Ege Üniversitesi
 • Doç. Dr. Athanasios KAMPAS
  Tarım Ekonomisi
  Department of Agricultural Economics and Rural Development
 • Prof. Dr. Erdem AYKAS
  Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
  Ege Üniversitesi
 • Prof. Dr. Plamen Ivanov DASLAKOV
  Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
  University of Ruse
 • Prof. Dr. Mustafa YILDIZ
  Tarımsal Biyoteknoloji
  Ankara Üniversitesi
 • Doç.Dr. Shahjahan Shabbir AHMED RANA
  Tarımsal Biyoteknoloji
  Faculty of Life Sciences, Department of Biotechnology, BUITEMS Quetta
 • Prof. Dr. İsmail Hakkı TÜZEL
  Tarımsal Yapılar ve Sulama
  Ege Üniversitesi
 • Doç. Dr. Shafiqur RAHMAN
  Tarımsal Yapılar ve Sulama
  Agricultural and Biosystems Engineering, Fargo
 • Prof. Dr. Ali KOÇ
  Tarla Bitkileri
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Dr. Anna Wondołowska-Grabowska
  Tarla Bitkileri
  Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 • Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ
  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
  Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Rüdiger ANLAUF
  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
  Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
 • Prof. Dr. Orhan KARACA
  Zootekni
  Adnan Menderes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muhamed BRKA
  Zootekni
  Faculty of Agriculture and Food Sciences, Zmaja od Bosne
Diğer Üyeler
 • Öğr. Gör. Baboo Ali
  Yabancı Dil Danışmanı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Arş.Gör. Onur HOCAOĞLU
  Mizanpaj
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Uzm. Mürsel GÜVEN
  Tasarım
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yayın Kurulu
 • Prof. Dr. Alper DARDENİZ
  İmtiyaz Sahibi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Altıngül ÖZASLAN PARLAK
  Başkan
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU
  Başkan Yardımcısı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fatih KAHRIMAN
  Başkan Yardımcısı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Baboo Ali
  Başkan Yardımcısı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sibel TAN
  Kurul Üyesi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat YILDIRIM
  Kurul Üyesi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Cemil TÖLÜ
  Kurul Üyesi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÇAY
  Kurul Üyesi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali SUNGUR
  Kurul Üyesi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi