English English

ÇOMÜ

Ziraat Fakültesi Dergisi
(ISSN: 2147–8384 )

Cilt:5 Sayı:1

Makaleler

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
İçindekiler / Contents tıklayınız...

 • The Effects of Cluster Tip Reduction and Boric Acid Applications on Yield and Yield Components of Tilki Kuyruğu Grape Cultivar

  Merve Karaçocuk , Aydın Akın
 • Çanakkale İlindeki Soğuk Hava Depo Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Niyazi Akman , Gıyasettin Çiçek
 • Yield and Quality Compounds of Broccoli (Brassica oleracea L.cv. Beaumont) as Affected by Different Irrigation Levels

  Emrah Durak , Murat Yıldırım
 • Türkiye ve Ege Bölgesi Çayır-Mera Alanları ile Yem Bitkileri Tarımına Genel Bir Bakış

  Gülcan Demiroğlu Topçu , Şükrü Sezgi Özkan
 • Elmalarda İmidacloprid ve Dimethoate Kalıntıları için QuEChERS ve LC–MS

  MS ile Metot Validasyonu

  Ezgi Özel , Osman Tiryaki
 • Dürmek Havzası Mansap Bölümü Erozyon Riskinin CORINE Yöntemi ile Belirlenmesi

  Timuçin Everest , Hasan Özcan
 • Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması

  Ali Özpınar , Ali Kürşat Şahin , Burak Polat , Sakine Özpınar
 • Farklı Organik Bitki Besin Maddelerinin Çengelköy Hıyarının (Cucumis sativus L.) Tohum Verim ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

  Betül Berna Dumlupınar , Canan Öztokat Kuzucu
 • Eğimli Kiraz Bahçesinde Toprak Erozyonu ve Kiraz Köklerinin Anatomik Yapısı

  Mehmet Parlak , İsmail Taş , Şamil Koyuncu , Engin Gür , İsmet Uysal
 • Domates Yaprak Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) ‘nin Farklı Biyolojik Dönemlerinde Protein İçeriği ve Protein Fraksiyonlarındaki Değişimin İncelenmesi

  Akın Kuyulu , Hanife Genç , Fatih Kahrıman
 • Kırsal Alan Kültürel Peyzaj Değerlerinin Belirlenmesi Troya’dan Dört Köy Örneği (Çanakkale-Turkey)

  Füsun Erduran Nemutlu
 • Mısır, Sorgum Sudanotu Melezi ile Soya, Börülce ve Guarın Karışık Ekimlerinin Silaj Verimi ve Kalitesine Etkileri

  Barış Alaca , Altıngül Özaslan Parlak
 • Observation of Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuide) Infestation on Gladiolus grandiflorus (Iridaceae) in Çanakkale

  Hanife Genç , Seda Yücel , Arda Akçal
 • Elma Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Kalıntı Etkileri

  Gözde Akyüz , İsmail Kasap
 • Yem Bezelyesi İle Arpa, Yulaf ve Tritikale Karışım Oranlarının Belirlenmesi

  Nermin Göçmen , Altıngül Özaslan Parlak
 • Farklı Anaçların ‘Red Globe’ Üzüm Çeşidinde Tüplü (Kaplı) Fidanların Stoma Özellikleri Üzerine Etkileri

  Elif Yıldırım , Alper Dardeniz