English English

ÇOMÜ

Ziraat Fakültesi Dergisi
(ISSN: 2147–8384 )

Cilt:2 Sayı:2

Makaleler

Derginin Tam Metni İçin Tıklayınız...  

 • Toprak Nem Değişiminin HYDRUS Programı Yardımıyla Modellenmesi

  Kürşad Demirel
 • Türkiye'de Yetiştirilen Kimi Tek Tırnaklılara Ait Bazı Morfolojik Özellikler

  Orhan Yılmaz , Mehmet Ertuğrul
 • Red Globe Sofralık Üzüm Çeşidinde Salkım Ucu Kesme ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri

  Fatma Demet Yılmaz , Aydın Akın
 • Kozak Beyazı ve Müşküle Üzüm Çeşidi Kalemlerinin İçyapı Parametrelerindeki Zamana Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi

  Aysun Gökdemir , Alper Dardeniz
 • Topraksız Tarım Yöntemiyle Sternbergia lutea Soğanlarını Büyütme

  Özgür Kahraman
 • Çanakkale Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

  Alper Sağlık , Abdullah Kelkit
 • Evaporation, Radiation use Efficiencies and Solar Radiation Relationships to be used in an Auotamated Irrigation System for Field Grown Melon

  Murat Yıldırım , Okan Erken
 • Hümik Asit Uygulamalarının Alınabilir Potasyum Üzerine Etkisi

  Halil Can Alak , Nuray Mücellâ Müftüoğlu
 • Çanakkale–Lapseki'de Farklı Arazi Kullanım Şekillerinin Sıçrama Erozyonuna Etkileri

  Mehmet Parlak
 • Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Düzeylerdeki Koltuk Alma Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerindeki Etkileri

  Lütfü Türker , Alper Dardeniz
 • Çanakkale Bölgesi İçin Bazı Yeni Kayısı Çeşitlerinin Kış Dinlenmesi, Tomurcuk Dökümleri ve Meyve Tutumları Üzerine Araştırmalar

  Hakan Engin , Arda Akçal
 • Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürelerinin Belirlenmesi

  Berna Özdoğru , Fatih Şen , Nihal Acarsoy Bilgin , Adalet Mısırlı
 • Erzurum Daphan Ovası Sulama Yatırımının Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri

  Okan Demir , Nuray Demir , Mevlüt Tekin , Zeki Yalçın
 • Mustafakemalpaşa Köyleri Sulama Birliğine Ait Şebekenin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesiyle Ekonomide Meydana Gelecek Değişikliğin Belirlenmesi

  Nihan Körpe , Murat Tekiner
 • Bazı Yabani Korunga Türlerinin Morfolojik ve Agronomik Özelliklerinin İncelenmesi

  Altıngül Özaslan Parlak , Ahmet Gökkuş , Ersin Samıkıran , Mehmet Yaşar Şenol
 • Mersin İli Üzüm İhracatının Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Öneminin Değerlendirilmesi

  Esra Cebeci , Aydın Akın
 • Çanakkale Gökçeada Meralarında Farklı Islah Uygulamalarının Bazı Toprak Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

  Cafer Türkmen , Nurgül Uzunboy , Osman Utku Can Akkaya
 • Bartın Ekolojisindeki Medicago polymorpha L.'nın Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Araştırma

  Ayşe Genç Lermi , Şahin Palta
 • Kurak Alanlarda Yapay Mera Kurulması ve Yönetimi

  Ahmet Gökkuş